Retendo

Tjänsteplanering

Retendo är ett IT-system för tjänsteplanering. Syftet med systemet är att effektivisera och tydliggöra personalplanering för undervisande och forskande personal som också skapar:

  • underlag för den enskilde lärarens planering och uppföljning av arbetstid
  • underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program
  • bättre förutsättningar för fakulteternas uppfyllande av rapporteringskraven enligt kollektivavtalen
  • möjligheter till samarbete och samordning av lärarresurser över fakultets- och institutionsgränser

I dagsläget används Retendo vid fyra fakulteter - Ekonomihögskolan, Humanistiska och Teologiska, Juridiska, och Samhällsvetenskapliga fakulteterna

Läs mer om Retendo (PDF)

Instruktionsfilmer

Allmänt

Ordna uppdrag

Förberedelser

Planering

 

Aktuellt

Kurser och webbinarier våren 2023 - Retendo annordnar som vanligt ett antal användar kurser under våren. Du hittar information och datum här. Där finns även info om hur du anmäler dig till vårens webbinarier.

Teams

Vi gör en omstart för vår Teams-grupp där det är tänkt att vi ska  diskutera hur vi bäst använder Retendo. Gå gärna med och var inte rädd för att komma med frågor eller egna tips!

Kontakt

Förvaltningsgrupp

Anders Nyström, EHL, systemförvaltare
anders.nystrom@fek.lu.se

Patrik Sonestad, HT, IT-systemförvaltare
patrik.sonestad@ht.lu.se

Johan Olofsson, S
johan.olofsson@sam.lu.se

Karin Delin, J
karin.delin@jur.lu.se

Maria Mellin, HT maria.mellin@kansliht.lu.se

Last published: 2023-01-11