Retendo

Tjänsteplanering

Retendo är ett IT-system för tjänsteplanering. Syftet med systemet är att effektivisera och tydliggöra personalplanering för undervisande och forskande personal som också skapar:

  • underlag för den enskilde lärarens planering och uppföljning av arbetstid
  • underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program
  • bättre förutsättningar för fakulteternas uppfyllande av rapporteringskraven enligt kollektivavtalen
  • möjligheter till samarbete och samordning av lärarresurser över fakultets- och institutionsgränser

I dagsläget används Retendo vid fyra fakulteter - Ekonomihögskolan, Humanistiska och Teologiska, Juridiska, och Samhällsvetenskapliga fakulteterna

Läs mer om Retendo (PDF)

Manualer, lathundar och rapporter

xxx

Instruktionsfilmer

Allmänt

Ordna uppdrag

Förberedelser

Planering

 

Aktuell information

Retendo Academic kommer att få ett helt nytt grafiskt gränssnitt. I det nya gränssnittet kommer informationen att presenteras på ett mer överskådligt sätt och det blir mer intuitivt att navigera och ändra data. Det nya gränssnittet är planerat att installeras den 10e juni.

Kontakt

Systemförvaltning

Björn Fritz, HT, systemförvaltare
bjorn.fritz@kultur.lu.se

Patrik Sonestad, HT, IT-systemförvaltare
patrik.sonestad@ht.lu.se

Fakultetsrepresentanter

Irina Cojocaru, S
irina.cojocaru@sam.lu.se

Åsa Mannesson Fransson, J
asa.mannesson_fransson@jur.lu.se

Björn Fritz, HT
bjorn.fritz@kultur.lu.se

Anders Nyström, EHL
anders.nystrom@fek.lu.se

Support

xxx

Last published: 2019-08-14