Retendo

Tjänsteplanering

Retendo är ett IT-system för tjänsteplanering. Syftet med systemet är att effektivisera och tydliggöra personalplanering för undervisande och forskande personal som också skapar:

  • underlag för den enskilde lärarens planering och uppföljning av arbetstid
  • underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program
  • bättre förutsättningar för fakulteternas uppfyllande av rapporteringskraven enligt kollektivavtalen
  • möjligheter till samarbete och samordning av lärarresurser över fakultets- och institutionsgränser

I dagsläget används Retendo vid fyra fakulteter - Ekonomihögskolan, Humanistiska och Teologiska, Juridiska, och Samhällsvetenskapliga fakulteterna

Läs mer om Retendo (PDF)

Instruktionsfilmer

Allmänt

Ordna uppdrag

Förberedelser

Planering

 

Kontakt

Förvaltningsgrupp

Anders Nyström, EHL, systemförvaltare
anders.nystrom@fek.lu.se

Patrik Sonestad, HT, IT-systemförvaltare
patrik.sonestad@ht.lu.se

Johan Olofsson, S
johan.olofsson@sam.lu.se

Karin Delin, J
karin.delin@jur.lu.se

Maria Mellin, HT maria.mellin@kansliht.lu.se

Last published: 2021-04-15