Retendo

Tjänsteplanering

Retendo är ett IT-system för tjänsteplanering. Syftet med systemet är att effektivisera och tydliggöra personalplanering för undervisande och forskande personal som också skapar:

  • underlag för den enskilde lärarens planering och uppföljning av arbetstid
  • underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program
  • bättre förutsättningar för fakulteternas uppfyllande av rapporteringskraven enligt kollektivavtalen
  • möjligheter till samarbete och samordning av lärarresurser över fakultets- och institutionsgränser

I dagsläget används Retendo vid fyra fakulteter - Ekonomihögskolan, Humanistiska och Teologiska, Juridiska, och Samhällsvetenskapliga fakulteterna

Läs mer om Retendo (PDF)

Instruktionsfilmer

Allmänt

Ordna uppdrag

Förberedelser

Planering

 

Aktuellt

Nätverksträff Retendo - Örebro universitet håller i vårens digitala nätverksträff den 20 maj. Det går att ansluta till träffen även om man missat att anmäla sig. Mötet hålls på följande zoom-länk kl 9.00-15:30.

Workshop: Att komma igång med Retendo - Den 3 juni anordnar vi en workshop som ska vara ett komplement till det utbildningsmaterial Retendo erbjuder i form av kurser och hjälp/manual. Den vänder sig i första hand till dig som är ny användare av Retendo, men även andra användare som vill fräscha upp sina kunskaper är välkomna. Änmälan görs i kompetensportalen här!

Teams

Vi gör en omstart för vår Teams-grupp där det är tänkt att vi ska  diskutera hur vi bäst använder Retendo. Gå gärna med och var inte rädd för att komma med frågor eller egna tips!

Kontakt

Förvaltningsgrupp

Anders Nyström, EHL, systemförvaltare
anders.nystrom@fek.lu.se

Patrik Sonestad, HT, IT-systemförvaltare
patrik.sonestad@ht.lu.se

Johan Olofsson, S
johan.olofsson@sam.lu.se

Karin Delin, J
karin.delin@jur.lu.se

Maria Mellin, HT maria.mellin@kansliht.lu.se

Last published: 2022-05-16