lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

LUSEM in the Media

Swedish Media monitoring

LUSEM is spotted regularly in the media. Our members of faculty are mentioned or quoted in the press on an almost daily basis. Our researchers also write editorials and articles themselves. Here you'll find the latest articles gathered from various newspapers' online editions. The list is generated automatically by an external monitoring service.

En trotsig längtan efter gemenskap
2020-03-27
Det känns märkligt att röra sig ute på stan nu. Gatorna är glest befolkade. Affärer och restauranger är mer eller mindre tomma.

Mer kunskaper krävs för en ansvarsfull internationalisering
2020-03-26
Förändringar i globala maktstrukturer gör internationellt forskningssamarbete allt mer utmanande och komplext.

Ny fattigdom växer fram i Europa
2020-03-26
En social trend växer fram i Europa - människor arbetar, men lever trots det i riskzonen för fattigdom. Nu blir fenomenet ett stort forskningsprojekt inom EU.

Utvidga corona-amorteringsfriheten till alla!
2020-03-25
Det är ett välkommet besked att Finansinspektionen meddelat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset är ett skäl till undantag från amorteringskravet. Men att tillfälligt ge undantag från amorteringskravet är inte tillräckligt.

Den moderna kapitalismen undergräver sig själv
2020-03-24
Den amerikanske sociologen Daniel Bell kallade sig själv för "specialist på generaliseringar". I sin bok The Cultural Contradictions of Capitalism (1976) hävdade han att den moderna kapitalismen uppmuntrade oförenliga beteenden.

Nationalekonomen om andra länders hårda coronaåtgärder: "En politisk överreaktion"
2020-03-23
Stängda gränser och andra ingripanden från staten ger mer skada än nytta - ur ett ekonomiskt perspektiv.

Lundagård träffar rektorskandidaterna: Sylvia Schwaag Serger
2020-03-23
Född: 1968. Gör: Prorektor vid Lunds universitet och professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan. Har disputerade i ekonomisk historia vid London School of Economics. Familj: Gift med två barn.

Global: Nyhetssummering med det senaste om coronapandemin (Finwire) 2020-03-23 07:54
2020-03-23
Det fortsätter vara ett enormt stort nyhetsflöde kopplat till coronapandemin och Finwire har här sammanställt några av de globala nyheterna från helgen.

God morgon, läs nattens viktigaste nyheter på 3 min
2020-03-23
En tung ekonomisk baksmälla väntar efter coronakampen - i andra vågskålen ligger liv, konstaterar analytiker.

Professor: Åtgärderna kan bli ett hot mot välfärden och folkhälsan
2020-03-22
Efter sarsepidemin ledde Lars Jonung EU-kommissionens ekonomiska analyser kring pandemiscenarier. Nu oroas han över att drakoniska smittskyddsåtgärder i Europa kan visa sig kosta mer än de smakar.