lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

Calender for calls

information about upcoming calls

Support for interdisciplinary collaboration initiatives at LUSEM 2021-2022

Applications should focus on one of the major societal challenges 
listed below. 
- Europe in a globalized world 
- Corona, other pandemics, and crises 
- Business, enterprises, and entrepreneurship 

More information here

The application must be submitted via Alf Rosenbäck no later than 10 December.


 

Calls


GRANTS FOR PREPARING RESEARCH APPLICATIONS

The Centre for European Studies at Lund University (CFE) announces the availability of grants for preparing research applications.The application must have a clear connection to European matters

More information here

Apply no later than November 12, 2021.


KEFUs strategiska forskningsprojekt

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella kommunalekonomiska frågor.

More information here

Apply no later than November 30, 2021.


Formas: Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Bostadsfrågor har under en längre tid uppmärksammats och under sommaren 2021 har frågan legat i centrum av den politiska utvecklingen. Det finns ett behov av mer kunskap om frågor som rör socialt hållbar bostadsförsörjning. Ansökan öppnar 21 Nov och stänger 5 Jan.

More information here

Apply no later than January 5, 2022.


Applications Pufendorfinstitutet

Researchers at Lund University are now invited to apply for the opportunity to establish a Theme at the Pufendorf Institute starting in the autumn of 2022. Please contact Fredrik NG Andersson (member of the board) if you are curios of the Pufendorfinsitutet.

Information meeting is held Oct 20 and Oct 26 at pufendorinstitutet, and Nov 2 online via zoom.

More information here

Apply no later than January 12, 2022.


ERC starting grant

Are you a talented early-career scientist who has already produced excellent supervised work, is ready to work independently and shows potential to be a research leader? The ERC Starting Grant could be for you.

More information here

Apply no later than January 13, 2022.


Research projects with high sientific potential, Knut & Alice Wallenberg foundation.

Projects should be focused on a coherent question where the complementary competencies of the participating scientists gives new possibilities to attack the chosen research question. Application period begins Jan 7 and ends Feb 1.

More information here

Apply no later than February 1, 2022. 


Konkurrensverket forskningsbidrag

Bidrag kan sökas till projekt som till exempel berör:

·       Marknaders funktionssätt

·       Effekter av konkurrensbegränsningar

·       Verkningar av olika konkurrenspolitiska medel

·       Effektivitet inom offentlig sektor

·       Upphandlingsfrågor

·       Marknader där regelreformering sker eller har skett

More information here

Apply no later than February 1, 2022.


Crafoord Vetenskaplig forskning

Crafoordska stiftelsen utlyser bidrag till vetenskaplig forskning för 1-åriga forskningsprojekt och 2-4 år. Bidrag till forskning beviljas sökande vid Lund universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

More information here

Apply no later than February 3, 2022.


Fortes projektbidrag

Från och med 2022 års utlysningsperiod förändras Fortes årliga öppna utlysning. Ansökningsprocessen för projektbidrag omvandlas till en enstegsprocess. Ansökan öppnar 2 Dec och stänger 3 Feb.

Den 21 oktober, klockan 14:00-15:00, anordnar Forte ett digitalt informationsmöte om de nya utlysningarna för projektbidrag och postdokbidrag. Anmälan görs via sidan på nedan länk.

More information here

Apply no later than February 3, 2022.


CONSOLIDATOR GRANTS

ERC Consolidator Grants (ERC CoG) supports researchers who wants to strengthen their role as a research leader and establish, or has recently started, an excellent research team. Applicants should have at least two and up to seven years of experience after PhD and a scientific track record showing great promise. The grant is on average € 2 million for a period of 5 years.

The next call is expected to open on October 19 this year, and close on March 17, 2022.

More information here

Expected to close March 17, 2022 


European research council (ERC), advanced grants

Are you an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground- breaking, high-risk project? The ERC Advanced Grant could be for you.

The next call is expected to open on January 22 2022, and close on April 28, 2022.

More information here

Expected to close April 28, 2022


IFAU Forskningsbidrag

Projektet ska röra forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

More information here

Apply no later than October 1, 2022.