Två hedersdoktorer – två perspektiv på kris och resurser

Guest lecture

Välkommen att lyssna på två intressanta föreläsningar på temat kris och resurser.

Foton: 辰曦 på Unsplash, iStock.

Dagens två föreläsare har båda stor kompetens och lång, gedigen erfarenhet från sina respektive områden; juridik och finans. Nu föreläser de vid samma tillfälle och på mycket aktuella teman, modererade av Jörgen Hettne, Professor i Handelsrätt vid Ekonomihögskolan. 

14:00: Jörgen Hettne, Professor i Handelsrätt vid Ekonomihögskolan, introducerar

14:05: Problemet med gemensamma resurser: Vem styr och tar ansvar? 
Eric Runesson

15:00: Kris och krislösning i ekonomiska orostider: Räcker resurserna?
Jens Henriksson

(Kort paus mellan föreläsningarna)

Välkommen att anmäla dig (obligatoriskt). Eventet börjar med kaffe i Ljusgården från 13:30. 


Om talarna

Eric Runesson och Jens Henriksson ger föreläsningar på Ekonomihögskolan den 7 oktober. Foton: Rickard L. Eriksson och Swedbank. 

Eric Runesson
Jur. dr, doc.
Justitieråd.
Ledamot av Svenska Akademien.
Tidigare adjungerad professor i handelsrätt.

Jens Henriksson
Civilingenjör och civilekonom. 
Vd och koncernchef för Swedbank. 
Tidigare ledande ställningar på bland annat NASDAQ OMX, Internationella valutafonden och Finansdepartementet. 

Båda är hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan, Eric sedan 2021 och Jens sedan 2022.

 

7 October 2022
13:30–16:00

Venue

Crafoordsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Sign-up

Registration closed.

Contact

Anna Löthman

anna.lothman@ehl.lu.se

Last published: 2021-03-09