lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

News

2017-07-11 Research

Research collaboration wanted! Apply for funding!

Call for proposals from Lund University and University of Nottingham. The University of No...

2017-06-21 Miscellaneous

Dean's letter

Many were present at Tuesday's summer lunch, marking the end of the spring semester and ma...

2017-06-19 Education

LINXS Kickoff. Register Now!

Registration is now open for the LINXS kickoff event in Lund on the 27th-29th September, 2...

LUSEM in the Media

Utländska akademiker möter misstro från arbetsgivare
2017-07-17
Arbetsgivarnas låga tilltro till erfarenheter från utlandet, är ett hinder på de...

Louise Bringselius: Människan har värde bortom prestationen
2017-07-14
Nu blommar blåklockan på ängen och hängmattan hägrar i solen. Men många människo...

Ledare: En tumregel för välstånd
2017-07-14
I ett gott samhälle går formella regelverk sömlöst in i outtalade uppförand...

More articles