lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

News

2017-05-17 Miscellaneous

Join the audience of Fråga Lund!

Now you have the opportunity to watch and listen to the skilled scholars during the live r...

2017-05-15

Back to school to conduct research on sustainability

“Sustainability is a long-term issue. A journey, rather than a goal. You can always take s...

2017-05-10 Research

Theme for young PhD:s 2018, call for proposals

The Pufendorf Institute is now in 2017, with the support of the LMK-foundation, announcing...

LUSEM in the Media

Roland Paulsen: Sven Å Christiansons bok om Kevin-fallet något av det mest makabra jag läst
2017-05-22
Utredningen av fallet Kevin vilar på en psykologisk förklaringsmodell där missta...

VA-taxorna behöver fördubblas
2017-05-19
Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institute...

Fyra forskare: Ny industripolitik krävs för att minska utsläppen
2017-05-18
DEBATT. Omställningen av transport- och energisektorn går fort och koldioxidutsl...

More articles