lunduniversity.lu.se

LUSEM Staff Pages

Lund University School of Economics and Management

News

2017-02-10 Miscellaneous

Swedish House of Finance National Research Data Center

Announcement from the library: Access to new database.

2017-02-09 Research

Reach out internationally – start writing for The Conversation

Would you be interested in writing for The Conversation? The Conversation is an independen...

2017-02-06 Research

LERU Doctoral Summer School 2017

Doctoral Candidates at Lund University are invited to apply for LERU Doctoral Summer Schoo...

LUSEM in the Media

Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar - och en utvecklad kommunal styrning
2017-02-19
Sammanställd redovisning ger en bild av kommunens samlade verksamhet, en bild so...

Kom tillbaka postmodernismen - allt är förlåtet!
2017-02-18
För att få en rättvisande bild behöver man vanligen ta hänsyn till andra fakta o...

Finansdepartementet joker i spelet om sparandet
2017-02-17
Finansdepartementet säger nej till höjda basanslag med hänvisning till att läros...

More articles